To Top

Legfrissebb híreink

Minden, amit ismerni és tudni kell rólunk

Új szobor ékesíti a baróti iskolák udvarát

Apáczai Csere Jánost mintázták meg

2022. május
 

A Baróti Szabó Dávid Középiskola és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán szombaton leplezték le Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi képzőművész Apáczai Csere Jánost mintázó szobrát. Az eseményen felszólalók méltatásaikban a nagy hatású pedagógust mint korát megelőző személyt jellemezték: nem csak felismerte, milyen fontos szerepet töltenek be az iskolák egy nemzet fel­emelkedésében, hanem az ügy szószólójának nem véletlenül népszerű szerepét is kész volt vállalni a cél érdekében.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Középiskola igazgatója köszöntésében a főleg jelenlegi és nyugalmazott tanárok alkotta szoboravató közönséget az iskolát és a helytállást szívügyüknek tartóknak és szolgálóknak nevezte, majd Apáczai Csere János életét és munkásságát méltatta. Mint mondotta: „a legnagyobb magyar tanító” az évszázadok távlatában is maradandó értéket hozott létre és újító munkát végzett, amikor megfogalmazta, hogy az elemitől a felsőoktatásig terjedő iskolarendszerre van szükség Erdélyben is. „Legyen ez a szobor mindannyiunk számára jelkép és ösztönzés az összefogásra és a tanítói munka szeretetére. (…) Ma leleplezzük Apáczai Csere János mellettem álló szobrát, amely őrt állít és gondoskodik róla, hogy el ne felejtsük szavait: »Mert az iskolára olyan nagy szükség van, és olyan sokféle a haszon, amely az iskolából származik, hogy vaknak, sőt, érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be nem látja«” – jelentette ki. A középiskola vezetője köszönetet mondott a szükséges pénzalapok előteremtéséhez nyújtott segítségért a Bethlen Gábor Alapnak és Barót önkormányzatának is.

20230510 135504

20230510 135518

Keserű Sándor történelemtanár az Apácán született Csere Jánost a magyar nyelvű oktatás, nevelés és tudományosság terén kiemelkedő érdemeket szerzőnek mondotta, életét jellemezve pedig úgy fogalmazott, hogy az a küzdelem, a helytállás és az áldozatvállalás példája volt. Szólt hazai és külföldi tanulmányairól, hazatéréséről, műveiről, gyulafehérvári tanári székfoglaló beszédéről, annak fogadtatásáról, az onnan való eltávolításának okáról, kolozsvári megtelepedéséről, Az iskolák fölöttébb szükséges volta címet viselő értékezéséről és szellemi örökségéről is. Hitt a magyarok tehetségében és az egységes nevelés – népiskolától a magiszteri és doktori fokozatot adó egyetem – nemzetfelemelő erejében.

Szakács László alpolgármester az alig 34 évet élt pedagógus rendkívüliségét részletezte: nyolc nyelvet beszélt, mehetett volna máshova tanítani, de ő szülőföldjének akart tudást adni, ezért oktatási reformot szorgalmazott, és az anyanyelvi oktatás fontosságát hangsúlyozta.

Dimény János, a Baróti Szabó Dávid Középiskola nyugalmazott igazgatója, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség erdővidéki szervezetének elnöke az Olton túliak erdővidékiségét hangsúlyozta, mondván: „a szívük ide húzza őket”. Felidézte, a kilencvenes évek elején miként választott nevet Barót két iskolája, hogyan születtek meg az alma materek névadóinak szobrai, mikor kezdődött el a kistérség nagyjainak kopjafát állító szokása. „Milyen jó lenne, ha szobrokat is kapnának azok, akik oly sokat tettek felemelkedésünk érdekében az elmúlt évszázadokban” – fogalmazott. Jelezte: bár a két iskola közt nem volt mindig felhőtlen az együttműködés, a közös célért – a baróti tanulók, Erdővidék oktatásának ügyében, a romániai magyar oktatás érdekében – mindig egyetértésben dolgoztak, és ezáltal sokakat tudtak megszólítani. Nem csak a szűk régióból, hanem Bükszádról, Málnásról, Homoródszentmártonból, Homoródalmásról vagy távolabbról is érkeztek Barótra diákok.

Dimény János köszönetet mondott a szoborállítás ügyintézését vállalók munkájára. „Egy szobor állítása a múltra való emlékezés a jelenben, de szerintem fohász a jövő felé: mert a jelen csak akkor lehet élő valóság, ha van hitünk a jövőben. Azt kívánom, a szobor be tudja tölteni nemes célját, amelyre született, amelyre hivatott. A múltunk emlékezete nélkül jövőnk nem lehet, eleink tisztelete nélkül nincs perspektíva, nincs fejlődés. Az Úr áldását kérem, gondoskodó szeretete kísérje a szobor és az iskola további sorsát” – mondotta.

Vargha Mihály, Apáczai Csere János szobrának alkotója örömét fejezte ki, hogy elkészíthette annak a személyiségnek a szobrát, akinek szellemisége nem csak számunka, erdélyiek számára, hanem az össz­magyarság számára is példakép és drága kincs. A sepsiszentgyörgyi művész hangsúlyozta: Apáczai Csere Jánosról nem maradt fenn hiteles rajz, de még vizuális emlék sem, ezért meg kellett kreálnia arcát, mégpedig úgy, hogy az ne elődei, Gy. Szabó Béla vagy Jecza Péter portréihoz legyen hasonlatos, hanem saját képzeletét testesítse meg. Ő Apáczai Csere Jánost erőteljes székely arcúnak képzelte el, emellett tanultságát, képzettségét is hangsúlyozni akarta, ezért szép, spirituális, magas homlokú, szép szemű embert próbált megmintázni.

Tordai Árpád református lelkipásztor a diákokra, tanárokra és szülőkre kért áldást: legyen erejük, hogy elődeik örökségét, az anyanyelv szeretetét, egymás tiszteletét és hitük rendíthetetlenségét továbbvigyék.

 

Apáczai-szobor készül Baróton

2021. október

Apáczai Csere János-mellszobrot kap a közeljövőben a Baróti Szabó Dávid és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvara. Az andezit talapzatra állított mellszobrot Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrász készíti, a szükséges pénzalapot a Bethlen Gábor Alap (BGA), Barót önkormányzata és a középiskola biztosítja.

  • Itt kapna helyet az új szobor. A szerző felvétele
    Itt kapna helyet az új szobor. A szerző felvétele

A középiskola a BGA Nemzeti Újrakezdés Programjához májusban nyújtott be pályázatot s kért 2,4 millió forint támogatást, de csak a szükséges összeg negyedét kapták meg. Mivel a tervet mindenképp szerették volna megvalósítani, az iskola vezetősége Benedek-Huszár János polgármesterhez fordult, akinek előterjesztésére a legutóbbi tanácsülésen a költségvetés módosításakor a tanácstagok tizenötezer lejt szavaztak meg a célra.

Derzsi-Ráduly Kázmér iskolaigazgató úgy nyilatkozott, bár saját forrásból is jelentősebb, közel tízezer lejes összeget kell biztosítaniuk, örvendenek, hogy elkészülhet az ismert művész alkotása. A szobor a vállalt határidőre, decemberre el is készül, ő viszont azt szeretné elérni a Bethlen Gábor Alapnál, ha lehetséges, engedélyezzék, hogy csak az elszámolást követően, a tavaszi időszakban tartsák meg az avató ünnepséget. „Apáczai Csere János nem csak tudósként és anyanyelvápolóként, hanem pedagógusként is jelentőset alkotott, illő tehát, hogy szülőföldjének legjelentősebb iskolája udvarán állítsanak neki méltó emléket. Elképzelésünkkel jeleznénk azt is, hogy nyitásunk az egyre inkább elszórványosodó Brassó megyei magyar közösségek irányába több mint jelképes, az általuk teremtett örökséget készek vagyunk ápolni” – mondotta az intézményvezető.

Vargha Mihály alkotását az iskola főépülete, a régi sportterem és a műhely háta mögötti területen állítják fel. Az elkövetkező években – anyagi lehetőségeik függvényében – Erdővidék nagyjait megörökítő emlékparkot is kialakítana a középiskola. Elképzelés szerint a mellszobrokat kis, árkádos tető védené az időjárás szeszélyeitől, hátterükben pedig a megjelenített személyek életéről, munkásságáról, jelentősebb megvalósításukról lehetne olvasni – hogy példaként szolgáljanak a diákság s mindnyájunk számára.

 

Március 15.-i ünnepély

Március 15.-i ünnepély
Fotókat készítette : Deák Andris, Szabó László
 

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

BARÓTI SZABÓ DÁVID
TECHNOLÓGIAI LÍCEUM

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account