To Top

HÍRDETMÉNYEK - ANUNȚURI

Fájl neve Méret
An Adobe Acrobat file Anunt post 2 937.17 KB
An Adobe Acrobat file Anunt post 1.24 MB
An Adobe Acrobat file PAS.2021-2022doc 1.54 MB
An Adobe Acrobat file hasznalati utmutato a nyaltesztekhez_0 77.73 KB
An Adobe Acrobat file PAS.2020-2025 704.74 KB

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - VEZETŐTANÁCS

Membrii - Tagok →

.............................

Hotărâri - Határozatok →
Graficul ședințelor- Vezetőtanács ülések →
REGULAMENTE - ROFUI, RI - BELSŐ SZABÁLYZATOK →

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ - DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG

Fájl neve

TRANSPARENȚA SALARIALĂ - BÉREZÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Fájl neve
An Adobe Acrobat file Salariile personalului 2021-2022
An Adobe Acrobat file Salariile personalului din Lic Tehn. BSZD

Profesori, angajați - Pedagógusok, alkalmazottak

Fájl neve

INFORMAȚII PĂRINȚI - SZÜLŐKNEK

Fájl neve

BUGET - KÖLTSÉGVETÉS

Fájl neve

PLAN DE DEZVOLTARE - FEJLESZTÉSI TERV

Fájl neve Méret

Orar - Órarend

Fájl neve

RAPOARTE - BESZÁMOLÓK

Fájl neve Méret

COMISII - BIZOTTSÁGOK

Fájl neve

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA

Fájl neve Méret

Declaratii de avere si de interese - Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Fájl neve Méret
An Adobe Acrobat file DECLARATIE_DE_INTERESE 214.91 KB
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere 3.28 MB
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere si de interese 2.89 MB

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

BARÓTI SZABÓ DÁVID
TECHNOLÓGIAI LÍCEUM

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account