To Top

HÍRDETMÉNYEK - ANUNȚURI

Filename Size
An Adobe Acrobat file PAS.2021-2022doc 1.54 MB
An Adobe Acrobat file hasznalati utmutato a nyaltesztekhez_0 77.73 KB
An Adobe Acrobat file PAS.2020-2025 704.74 KB

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - VEZETŐTANÁCS

Membrii - Tagok →

.............................

Hotărâri - Határozatok →
Graficul ședințelor- Vezetőtanács ülések →
REGULAMENTE - ROFUI, RI - BELSŐ SZABÁLYZATOK →

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ - DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG

Filename

TRANSPARENȚA SALARIALĂ - BÉREZÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Filename
An Adobe Acrobat file Salariile personalului 2021-2022
An Adobe Acrobat file Salariile personalului din Lic Tehn. BSZD

Profesori, angajați - Pedagógusok, alkalmazottak

Filename

INFORMAȚII PĂRINȚI - SZÜLŐKNEK

Filename

BUGET - KÖLTSÉGVETÉS

Filename

PLAN DE DEZVOLTARE - FEJLESZTÉSI TERV

Filename Size

Orar - Órarend

Filename

RAPOARTE - BESZÁMOLÓK

Filename Size

COMISII - BIZOTTSÁGOK

Filename

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA

Filename Size

Declaratii de avere si de interese - Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Filename Size
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere si de interese 2.89 MB

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

BARÓTI SZABÓ DÁVID
TECHNOLÓGIAI LÍCEUM

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account